Algemene voorwaarden

www.healthpulse.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.healthpulse.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Healthpulse. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healthpulse is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Healthpulse.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Healthpulse te mogen claimen of te veronderstellen.

Healthpulse streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.healthpulse.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Garantie

Wanneer in de komende 7 dagen blijkt dat het door u aangekochte IBD klachtenvrij programma onverhoopt toch niet bij jou blijkt aan te sluiten storten wij het volledige aankoopbedrag terug. U heeft levenslang toegang tot de leeromgeving zolang de website healthpulse bestaat en de eigenaar de E-learning instand houdt. Wij behouden ons het recht voor om opgenomen materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Tot slot Healthpulse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen zoals naar de website van Eqology als onderdeel van de Healthpulse winkel. 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.healthpulse.nl op deze pagina.

23-11-2021 Sint Michielsgestel